XNK Hoàng Kim

XNK Hoàng Kim

XNK Hoàng Kim là công ty chuyên gia công inox, panel cũng như thi công lắp đặt nhà máy. SĐT: 0886391391

19 Đường Số 24A, An Phú, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 0 подсказок
  • 0 подписчиков
  • 0 подписок
  • 2 Списки
XNK : у этого пользователя пока нет подписчиков.
Загрузить ещё
XNK пока ни на кого не подписывается.
Загрузить ещё
XNK Hoàng Kim
0 места обновлены
0 мест
XNK Hoàng Kim
0 места обновлены
0 мест
    XNK еще не оставил(-а) подсказок.